Askerlikte ve Polislikte Göz Sağlığı Hususları Nelerdir ?

tarafından
22
Askerlikte ve Polislikte Göz Sağlığı Hususları Nelerdir ?

Askerlikte ve Polislikte Göz Sağlığı

 Polislik ve askerlik denilince akla diş ve göz sorunları gelmektedir. Asker ve polis olmak isteyen kişilerin bir takım kontrollerden geçmesi gerekmektedir. Bu kontrollerden bir tanesi de sağlık alanında yapılmakta ve adaylar detaylı olarak incelenmektedir. İncelemelerin bir kısmı da gözlere yoğunlaşmakta ve adayların gözlerinin bu mesleği yapıp yapamayacağı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla da göz muayenesi son derece önemlidir. Buradaki muayenede çıkan sonuç adayların direkt olarak elenmesine neden olabilmektedir. Askerlikte ve polislikte göz sağlığı konusu bundan dolayı son derece önemlidir.

 

Askerlikte ve Polislikte Göz Sağlığı Önemi

 

 Asker ve polis olmak isteyen kişilerle ilgili yönetmelikler zaman içerisinde yenilenmekte ve buna bağlı olarak da şartlar değişmektedir. Askerlikte ve polislikte göz sağlığı konusunda da yönetmelikteki ilgili maddeler kısa bir süre önce değişmiştir. Bu değişikliğin ardından göz sağlığı konusundaki şartlarda da bir değişim meydana gelmiştir. Daha önce her birim için ayrı ayrı açıklamalar var iken şimdi ise genel bir yönetmelik yayınlanmıştır. Böylece bütün adayların göz sağlığı konusunda bu şartları net bir şekilde ortaya konulmuş olmaktadır.

 

Askerlikte ve Polislikte Göz Sağlığı Problemlerinden Bu Mesleklere Engel Olanlar

 

 Askerlikte ve polislikte göz sağlığı ile ilgili yeni düzenlemeler neticesinde yapılacak incelemede dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

 • Göz muayenesi yapılırken adayların lens kullanması kesinlikle yasaktır. Günlük hayatta lens kullanan kişilerin muayene esnasında bunları çıkarması gerekmektedir.
 • Renk körlüğü testinden geçemeyen adaylar burada elenmektedir.
 • Gözlerinde katarakt problemi olan ya da katarakt ameliyatı geçirmiş kişiler öğrenciliğe kabul edilmemektedir.
 • Polis ya da asker olmak isteyen adayların göz derecelerinin en fazla 2 olmak zorundadır. Sağ göz için 2, sol göz için 2 derece sınırı bulunmaktadır. Bu sınırı geçen adaylar elenmektedir.
 • Gözlerinde hipermetropluk sorunu olan kişilerin dereceleri ise bir göz için 1, iki gözün toplamı 2’den fazla olmamalıdır.
 • Gözlerinde şaşılık olan adaylar direkt elenmektedir.
 • Göz kaslarında meydana gelen fonksiyon kaybı bu meslekleri yapmaya engeldir.
 • Göz sinirlerinde meydana gelen fonksiyon kaybı da engel teşkil etmektedir.
 • Göz kapağı düşüklüğü adayların elenmesine neden olmaktadır.
 • Göz titremesi ya da diğer adı ile Nistagmus problemi adaylar elenmektedir.
 • Üveit ya da bilinen adıyla göz içi iltihabı öğrenciliğe engel oluşturmaktadır.

 Askerlikte ve polislikte göz sağlığı son derece önemlidir. Bu mesleği yapan kişiler için görme duyusunda herhangi bir sorun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ciddi riskler oluşmaktadır. Bundan dolayı da yukarıda belirtilen şartlar getirilmiştir.